25.01.2019

Kabaret Batter Séiss

Programme

­
Informations générales

rue Kummel 13
L-6310 BEAUFORT


Date

vendredi, 25 janvier 2019


Heure

20h00


Contact

T : +352 62170 77 63,+352 62143 01 01

E :

W : http://www.batterseiss.lu/